O spoločnosti

UNIXDERMA, s.r.o., je dynamicky sa rozvíjajúca firma zaoberajúca sa výrobou a predajom lekárenskej kozmetiky a zdravotníckych prostriedkov. Efektívny rozvoj spoločnosti sa garantuje od roku 2010.

Základný menovateľ firemnej stratégie je dôraz na vysokú kvalitu a účinnosť všetkých produktov. Vďaka týmto vlastnostiam sú výrobky žiadané nielen na českom trhu, ale aj na trhoch zahraničných. Značnú pozornosť firma venuje vývoju a inovačnému programu. V týchto oblastiach spolupracuje s renomovanými pracoviskami. Z celého sveta.

Kozmetika UNIXDERMA sa dôkladne pripravuje už od návrhu každého nového produktu, s výberom najvhodnejších ingrediencií až po finálnu výrobu tak, aby naši zákazníci získali najlepší produkt a bolo pre nich príjemné túto kozmetiku používať každý deň. Stúpajúca obľuba tejto kozmetiky je predovšetkým daná porovnateľnou kvalitou pri výbornej a neporovnateľne nižšej cene v danej kategórii.

UNIXDERMA je spoločnosť so silným zmyslom pre sociálnu zodpovednosť a preto podporuje spoločensky prospešné aktivity.